ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) จากอดีตสู่ปัจจุบันถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) จากอดีตสู่ปัจจุบัน

Share :

ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) จากอดีตสู่ปัจจุบันถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) อดีตเคยเป็นคลองที่ชาวบ้านเอาไว้สัญจรไปมา เรามาดูอดีตของถนนแห่งนี้กันว่ากว่าจะมาเป็น ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) ในปัจจุบันนั้นผ่านอะไรมาบ้าง

 

     ถนนความยาว 400 เมตร เส้นนี้นั้นแสนมหัศจรรย์ มีเรื่องราวเล่าผ่านรุ่นต่อรุ่น ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) วันนี้ กับแสง สี ที่ไร้ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างกลิ่นอาชญากรรม คาวโลกีย์ กับความรุ่งเรือง ศิวิไลซ์ เป็นเมืองของคนต่างถิ่นที่ไม่ซ้ำหน้า และกลายเป็นสถานบันเทิงอีกแห่งของกรุงเทพฯ ไปเรียบร้อยแล้ว

     จากนักท่องเที่ยวรุ่นแรก ที่มีทั้งนักศึกษา มิชชันนารี และกองถ่ายทำหนังของฮอลลีวู้ด กลายเป็นความสกปรกของคนต่างถิ่นที่ถูกรังเกียจจากคนท้องถิ่น กลายเป็นผสมผสานทั้งขาจร ขาประจำ อีกทั้งผู้มองเห็นโอกาสธุรกิจ  และนักท่องเที่ยวบางคนอาจเปลี่ยนมาเป็นคนไทยไปในที่สุด

     เมื่อถนนกรุงเทพฯ เข้ามาแทนที่คลอง ไม่เพียงการสัญจรที่เปลี่ยนไป แต่วิถีชีวิตของคนไทยก็เปลี่ยนไปด้วย เรียกได้ว่าไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปก็ย่อมได้ จากการที่เราต้องเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกที่มาพร้อมกับรูปแบบการล่าอาณานิคม ในรัชกาลที่ 4 ที่มีการตัดถนน 3 สายแรกของไทยก็เกิดขึ้นในสมัยนี้ คือ เจริญกรุง บำรุงเมือง เฟื่องนคร

     จนถึงปี 2411 เมื่อรัชกาลที่ 5 ขึ้นครองราชย์ มีการปรับปรุงขนานใหญ่ เริ่มจากการตัดถนนราชดำเนินในปี 2442 หลังจากได้เสด็จประพาสยุโรปในปี 2440 และทรงสั่งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ในขณะนั้นตัด ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) ในเวลาต่อมา

     ก่อนมาเป็น ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) ให้เราได้ท่องเที่ยวในวันนี้นั้น ถนนนี้ คือ คลองที่มีการถม เมื่อมีการเริ่มทำถนน เพราะสมัยก่อนนั้นชาวไทยเรานิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ตามคูคลอง ที่มีชื่อ ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) ซึ่งหมายถึงข้าว ( Rice ) อาหารหลักของคนไทย อีกทั้งชาวนายังเป็นอาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศอีกด้วย เพราะเป็นถนนในอดีตเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเต็มไปด้วยร้านขายข้าวสาร หรือร้านขายของชำ ที่สมัยก่อนมีการล่องเรือขึ้นมาค้าขายกันทางแม่น้ำเจ้าพระยา

     นอกจากการสัญจรทางน้ำในสมัยก่อนแล้ว ต่อมาเมื่อเป็นถนนแล้วได้มีการใช้ขนส่งมวลชนอื่น ๆ อย่างรถราง ซึ่งจะผ่าน ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) ทางด้านถนนตะนาว ไปทางบางลำพู เทเวศร์ สามเสน และไปสุดที่โรงประปา รถเมล์ไอน้ำ และรถเมล์ขาว โดยเริ่มจากรถเมล์ไอน้ำ จากนั้นจึงเป็นรถเมล์ขาวของบริษัทนายเลิศ สายที่ยังอยู่ในความทรงจำของคนเก่า ๆ นั้นก็คือ สาย 19 รถยนตร์ส่วนตัวมีใช้กันอยู่ไม่มากนัก คนที่จะซื้อใช้ได้มักจะเป็นคนที่มีฐานะดี จึงไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักในสมัยก่อน

     อย่างไรก็ตาม ใครกันจะนึกถึงว่าถนนสายนี้มีชีวิตชีวา มีชื่อเสียงขจรขจายไปในหมู่นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ รวมถึงวัยรุ่นไทย อีกทั้งมีเรื่องราวอันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นอาชีพแปลกใหม่บนถนน หรืออาณาบริเวณที่ขยายออกไป เพื่อเป็นการตั้งคำถามถึงวิญญาณของ ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) ว่าจริง ๆ แล้วคืออะไรกันแน่ เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่รอความเสื่อมโทรม หรือสวรรค์บนดินของผู้มาใหม่ หรือแหล่งอาชญากรรม ของผิดกฎหมาย และเซ็กซ์

 

บรรยากาศบริเวณ ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) ในปัจจุบัน

     แม้จะเป็นเพียงถนนสายสั้น ๆ แต่ชุมชน ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) ก็มีความเป็นเอกลักษณ์ และยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบางลำพู ซึ่งนับเป็นย่านธุรกิจที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ในอดีต สภาพทั่วไปของถนนในย่านบางลำพู หรือบริเวณใกล้เคียง ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) นั้นมีสภาพแตกต่างกันไป เช่น

  • ถนนตานี ไม่ค่อยจะมีการอนุญาตให้ปลูกสร้างตึกแถว เพราะที่ดินส่วนใหญ่เป็นของวัดบวรนิเวศวิหาร มักจะทำสัญญาให้เช่า-เซ้งเป็นระยะเวลามากกว่า
  • ถนนตะนาว อันเป็นถนนหนึ่งที่ติดต่อกับ ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) นั้น มีการสร้างตึกแถวของคนจีนที่ทำการค้าไปตลอดแนวของถนน ตึกแถวเหล่านี้มีสองชั้นปลูกสร้างกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4-รัชกาลที่ 5 แต่เดิมการสร้างตึกแถวมี 2 ประเภท คือ ตึกแถวที่เอกชนสร้างซึ่งสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วตามกำลังทรัพย์ อีกประเภทหนึ่งเป็นตึกแถวที่ปลูกอยู่บนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การก่อสร้างจะเป็นไปอย่างมีลำดับขั้นตอน จะต้องมีการขออนุญาตเสียก่อนจึงจะปลูกสร้างอาคารได้ อาคารประเภทนี้จึงมักใช้เวลายาวนานกว่าการปลูกสร้างตึกแถวของเอกชน
  • ถนนรามบุตรี สมัยก่อนเคยเป็นคลองมาก่อนจนถึงเมื่อสมัยที่มีการตัดถนนในกรุงเทพฯ นั้น มีการถมคลองเพื่อทำเป็นถนน และตั้งชื่อว่า “ถนนรามบุตรี” เป็นย่านที่พักอาศัยของผู้มีฐานะดี มีการปลูกบ้านแบบตึกยุโรปซึ่งนับเป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากในสมัยนั้น

 

     ลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวชุมชน ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) สมัยก่อนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวที่ปลูกเรียงรายขนานไปกับถนน บ้านตึกที่มีบ้างส่วนใหญ่เป็นบ้านของขุนนาง หรือผู้มีฐานะดีบางคน นอกจากบ้านไม้ที่เป็นสภาพทั่วไปของชุมชน ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) ในสมัยก่อนแล้ว เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา มีการเกิดขึ้นของตึกแถวโดยชาวจีนที่มาพักอาศัย และใช้ทำการค้าขายเครื่องสังฆภัณฑ์ และอัฐบริขาร ทั้งยังเปิดกิจการมาจนถึงปัจจุบันแต่ย้ายไปตั้งอยู่บนถนนตะนาวแทน

     ในสมัยก่อนย่าน ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) นี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ว่าเป็นย่านค้าขายเครื่องสังฆภัณฑ์ และอัฐบริขาร ก่อนที่จะเป็นย่าน โฮสเทล หรือโฮเทล สำหรับนักท่องเที่ยวอย่างในปัจจุบัน

     โดย มวยไทย โฮสเทล ( Muay Thai Hostel ) ก็เป็นหนึ่งใน ที่พัก ที่อยู่ในย่าน ถนนข้าวสาร ( Khaosan Road ) มวยไทย โฮสเทล ( Muay Thai Hostel ) ถือเป็นที่เที่ยวใจกลางกรุงที่ราคาย่อมเยาว์ เหมาะกับคนที่ต้องการพักระหว่างก่อนเดินทางไปที่ไกล ๆ หรือแม้กระทั่ง พักชิล ๆ คนเดียวในวันที่เบื่อบ้าน ซึ่ง มวยไทย โฮสเทล ( Muay Thai Hostel ) ก็มีห้องให้เลือกมายมาย คือ

Standard Twin Room

     เป็นห้องที่มีเตียงเดี่ยวถึงสองเตียงด้วยกัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ทั้งไดร์เป่าผม เครื่องอาบน้ำ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะทำงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน รวมถึงฟิสเนต ห้องนี้เหมาะสำหรับที่มาพักกับเพื่อนหรือกับคนรู้จัก

King Room

     เป็นห้องที่มีเตียงไซส์ใหญ่ที่สามารถนอนได้ถึงสองคน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ทั้งไดร์เป่าผม เครื่องอาบน้ำ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะทำงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน รวมถึงฟิสเนต ห้องนี้เหมาะสำหรับครอบครัว คู่รัก เพื่อนสนิท

Bunk Bed in Mixed Dormitory Room

     เป็นห้องที่สามารถแชร์พื้นที่กับคนอื่นได้ และเป็นห้องน้ำรวม แต่สิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่ได้แตกต่างวจากห้อง Standard Twin Room และ King Room มากนัก แถมฟิสเนตยังเปิดตลอด 24 ชม. อีกด้วย ห้องนี้เหมาะสำหรับคนที่มาคนเดียว หรือคนที่อยากพบเจอประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อนใหม่

     อีกทั้งชั้นล่างของ มวยไทย โฮสเทล ( Muay Thai Hostel ) ก็มี ฟิตเนส ที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมงเช่นกัน หากใครที่กินอาหารอร่อยมาตลอดทั้งวัน แล้วอยากจะเบิร์นไขมัน ในร่างกายเราออก ก็สามารถมาออกได้ เห็นแบบนี้แล้วมา Enjoy ที่ ข้าวสาร กันเถอะ

ราคาเริ่มต้น 400  บาท/คืน

ที่อยู่  : 98, 2-3 ซอยชนะสงคราม แขวง ชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 02 629 2313

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

รีวิว มวยไทย โฮสเทล จบในม้วนเดียว

ถนนข้าวสาร สถานที่ที่ชาวต่างชาติต้องมาให้ได้บทความ ที่น่าสนใจ

เที่ยวผับดังย่านข้าวสารว่ามีร้านน่าไปโดนบ้าง

พักผ่อนชิลล์ๆ ง่ายๆ สไตล์อินดี้
Muaythai Hostel

98/3-10 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel : 02 629 2313