เที่ยวไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์เที่ยวไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์

Share :

เที่ยวไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

 

สำหรับใครที่มีแผน จะออกเดินทางสายบุญ เรามาทำความรู้จักวัดแต่ละที่ ในเกาะรัตนโกสินทร์กันดีกว่าค่ะ

 

 

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

เคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยพระอารามของวัดนี้ มีการประดิษฐานพระประธาน 2 องค์ คือ พระพุทธชินสีห์ และพระสุวรรณเขต

 

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 06.00 – 18.30 น.

ค่าเข้า: เข้าชมฟรีทั้งคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

 

วัดชนะสงคราม

เป็นวัดโบราณ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย กรุงศรีอยุธยา ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธ์ ด้านการช่วยให้มีชัยชนะ แคล้วคลาด ต่ออุปสรรคทั้งปวง

 

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

ค่าเข้า: เข้าชมฟรีทั้งคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

 

 

วัดสระเกศ หรือภูเขาทอง

พระบรมบรรพตภูเขาทอง เป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ซึ่งบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจาก เมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย บนยอดสุวรรณบรรพต จัดเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่ผู้คนมักจะมากราบไหว้บูชา และชมความงดงามแบบ 360 องศา ของกรุงเทพมหานครได้ แบบไม่จำกัดเวลา

 

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 8.00 น. – 18.00 น.

ค่าเข้า: คนไทยเข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวต่างชาติ เสียค่าเข้าคนละ 20 บาท

 

 

วัดราชนัดดารามวรวิหาร ( โลหะปราสาท )

เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3 โลหะปราสาท สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในโลก องค์แรกและองค์เดียว ของประเทศไทย โดยคุณสามารถมาสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ และชมบรรยากาศ มุมกว้างของกรุงเทพฯ ได้ ณ โลหะปราสาทแห่งนี้

 

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 9.00 – 17.00 น.

ค่าเข้า: โซนวัดไม่เสียค่าเข้าชม ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ส่วนบริเวณโลหะปราสาท มีค่าเข้าชมสำหรับชาวต่างชาติ 20 บาท

 

 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว เป็นวัดอันดับแรก ๆ ที่ผู้คนมักจะนึกถึง เพราะเป็นวัดที่ดังทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งภายในพระอุโบสถ ได้ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของไทย ซึ่งถูกอัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ ประเทศลาว

 

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.

ค่าเข้า: คนไทยเข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวต่างชาติ เสียค่าเข้าคนละ 500 บาท

 

 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์

เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุด ที่มีความสลับซับซ้อนของ สถาปัตยกรรมมากกว่าวัดอื่น ๆ ทั้งยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาส หรือพระนอน อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ในประเทศไทยอีกด้วย

 

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

ค่าเข้า: คนไทยเข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวต่างชาติ เสียค่าเข้าคนละ 200 บาท

 

 

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดแจ้ง

เข้ามาสะการะ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานของวัดอรุณฯ พร้อมชื่นชมความงดงามของ พระปรางค์วัดอรุณฯ ถือได้ว่าเป็นศิลปกรรมที่สง่า และโดดเด่นที่สุด สร้างขึ้นบนพื้นฐานคติสัญลักษณ์แห่ง “เขาพระสุเมรุ” ซึ่งแทนความหมายของ ศูนย์กลางแห่งจักรวาล แลนด์มาร์คที่สำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 07.30 – 17.30 น.

ค่าเข้า: คนไทยเข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวต่างชาติ เสียค่าเข้าคนละ 50 บาท

 

 

 

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

นอกจากความเชื่อว่า การมาไหว้พระที่นี่จะนำพา แต่กัลยาณมิตรมาสู่ชีวิต วัดนี้ยังมีความสำคัญอื่น ๆ อีก คือ ที่นี่เป็นวัดเดียวในประเทศไทย ที่มีพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ เป็นพระประธาน รวมถึงมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ ซึ่งเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 4 อีกด้วย

 

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 06.00 – 20.00

ค่าเข้า: คนไทยเข้าชมฟรี นักท่องเที่ยวต่างชาติ เสียค่าเข้าคนละ 50 บาท

 

 

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือวัดระฆัง ( วัดหลวงพ่อโต )

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงรู้จัก พระคาถาชินบัญชร ที่ขึ้นชื่อว่าหากผู้ใดสวดบทนี้ เป็นประจำจะแคล้วคลาด พ้นจากภัยต่าง ๆ และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยวัดนี้เป็นวัดที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) เคยดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาสยาวนานถึง 20 ปี วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณ ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดบางว้าใหญ่ โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่ง ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่ วัดพระศรีรัตนศาสดารา หรือวัดพระแก้ว และได้ทรงสร้างระฆัง ชดเชยให้วัดแห่งนี้ 5 ลูก จากนั้นได้พระราชทาน นามวัดใหม่ว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม” นับจากนั้นเป็นต้นมา

 

 

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.

ค่าเข้า: เข้าชมฟรีทั้งคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

 

มารยาทในการแต่งกายเข้าวัด

ในการเข้าวัดต่าง ๆ นั้น ควรแต่งกายอย่างถูกกาลเทศะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดแต่ละที่ อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้หญิงควรแต่งกาย ให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว แขนกุด เหวลอย หรือเสื้อที่เว้าโชว์สัดส่วน ไม่ใส่กระโปรง/กางเกงรัดรูป ให้ใส่กระโปรง/กางเกงยาวเลยเข่า สำหรับผู้ชายพึงใส่กางเกงขายาว และเสื้อเชิ้ตมีแขน

 

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

หลบร้อนในคาเฟ่ ย่านถนนข้าวสาร

เที่ยวข้าวสาร ตอนกลางวันบทความ ที่น่าสนใจ

เหตุผลคนเหงา ที่ควรไปนอน พักโฮสเทล กันสักครั้ง

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ อย่าลืมแวะพัก Hostel
Muaythai Hostel

98/3-10 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Tel : 02 629 2313